МАГДАЛЕНА ВЗЕМА САМО НЕОБХОДИМОТО ОТ ПАЗАРА

От:  | October 30, 2017 | Категория: Експертна зона

Комбинация от две интервюта по повод избора на трейдър, който да управлява портфейл от 100 000 долара.

Писахме наскоро, че обикновен български трейдър ще управлява 100 000 долара – това е колежката Магдалена Петкова, която беше избрана след тримесечно състезание с реални сметки. В състезанието участваха множество трейдъри, а основният критерий за избор беше постигането на стабилна доходност. Портфейлът е предоставен от инвестиционен посредник Карол, а отговорната задача да бъде консултант за търгуването с тези средства е възложен на Магдалена. Днес ще дадем думата на организаторите и на победителя, от които ще научим повече подробности.

Първите въпроси са към Димо Димов – ръководител на отдел „Международни пазари“ в Карол:

Защо решихте да търсите външен човек за управление на портфейл?

Търговията на международните пазари винаги е била едно от основните направления в дейностите на инвестиционния ни посредник – не само като брокерска дейност, но и като търговия за сметка на Карол. Досега никога не е имало случай да ползваме услугите на външен трейдър, но опитът, който имаме от 10 годишната ни история като брокерска дейност на международните пазари, ни накара да преосмислим тази концепция.

През годините сме виждали много случаи на талантливи трейдъри които управляват собствените си портфейли по начин, който меко казано буди възхищение. Това, което обикновено липсва на тези трейдъри, не са знания и възможности, а капитал. Качественото управление на един портфейл предполага устойчивост на представянето и нисък дроудаун, което от своя страна изключва реализирането на голяма доходност като основна цел (в общия случай за да направиш голяма доходност трябва да поемеш огромен риск, което прави задачата практически невъзможна в дългосрочен план). Именно устойчивата доходност, пък била тя и по-ниска, винаги се е ценяла от всички инвеститори и Карол не прави изключение.

И когато на трейдъра му липсва капитал, той има две опции. Първата е да продължава да търгува без промяна в стратегията си. В този случай трейдърът печели устойчиво, но няма как да направи трейдинга свое основно занятие, от което да осигурява стандарта си на живот, а по-скоро ще си помага за доходите (най-често устойчивата годишна доходност, която трейдърите правят при качествено управление е малко двуцифрено число в проценти). Втората опция се случва по-често и лично аз съм я виждал многократно – трейдърът вдига риска с цел преследване на по-голяма доходност (гонейки голям резултат в абсолютна стойност). Това обаче веднага го вкарва в турбулентна зона и резултатът е практически винаги един и същ – загуби в дългосрочен план и пропиляване на таланта.

Очевидно е, че ако подобни талантливи трейдъри имат по-голям капитал, съдбата им би била коренно различна. Затова тази година взехме решение да направим такава инициатива и да подкрепим потенциално успешни трейдъри като ги привлечем като външни консултанти за управление на портфейл от 100 000 щатски долара – сума практически немислима за болшинството спекулиращи на пазара. Трябва да признаем, че в основата стои и нашето желание да повишим приходите си чрез подобно инвестиране и, ако избраният трейдър се справя добре, тази сума ще бъде само началото и впоследствие може да стане многократно по-голяма. Така избраният трейдър получава шанс да превърне трейдинга в основно занимание и източник на доходи, а успоредно с това ще печели и Карол – т.е. и двете страни ще бъдат доволни и ще получат това, което искат.

Как ще се аргументирате, че не избрахте трейдъра с най-голяма доходност, постигната в състезанието?

Състезанието за избора на талантлив трейдър беше тримесечно. На пръв поглед, продължителността му е малка за обективен избор, но ние още в началото изрично заявихме, че изборът ще бъде направен след финално интервю с няколко от най-добре представилите се трейдъри (все пак търсим човек, който да печели за нас), но не доходността ще бъде основен фактор. Това което търсихме беше устойчива доходност с нисък динамичен дроудаун (до 20 %), съчетано със стратегия контролираща рисковете. Допълнително, изключително голямо внимание отделихме на психологическия профил на кандидатите – все пак опитът им е с многократно по-малки суми и портфейл от 100 000 щатски долара може да се окаже препъни камък при отсъствието на психологическа устойчивост.

Трейдърът, направил най-голям резултат в състезанието – Пеньо Колев беше достигнал близо 200 % доходност при това търгувайки само на един инструмент – USD/CAD с единствено и само с къси позиции. Той практически беше изстискал доколкото е възможно силният тренд надолу при тази валутна двойка, което много рядко се случва и е достойно за уважение. Все пак търговията без стопове (показваща нежелание за приемане на загуби) както и големия динамичен дроудаун от 43 % ни накара да на този етап да не се доверим конкретно на него. Истината е, че този стил на търговия носи резултат само когато се хване силен тренд и така няма как доходността да бъде устойчива в дългосрочен план.

Най-голямо впечатление на тричленната комисия направи Магдалена Петкова, която в състезанието беше трета по доходност от 16 на сто за три месеца и с динамичен дроудаун от 11 % (той се изчислява спрямо най-високото екуити по сметката т.е. тя е била в един момент с доходност минимум 27 %). Това, което обаче най-много впечатли комисията, беше разбирането на Магдалена за ролята на психологията в търговията. Именно на базата на това си виждане тя е изградила системата си за търговия, която следва изключително дисциплинирано намалявайки по този начин емоциите при търговията си и свеждайки до минимум своите грешки. Отделно от това тя разбира каква голяма роля има статистиката за анализиране на всяко едно решение за търговия и е създала подробна статистика за своите сделки (от години, а не само за участието в състезанието). Магдалена има и над 9 годишен опит в търговията на форекс пазара и именно той я е навел на изводите, които е приложила като принципи в своята стратегия и подход за търговия. Именно затова цялата комисия бяхме меко казано впечатлени – де факто тя прави неща, които дори и професионални трейдъри не правят. И това стана основа за нашия избор – потенциалът й е очевиден, остава да го доразвие с помощта на Карол.

Сто хиляди долара определено надхвърлят мащаба на един обикновен трейдър. Как ще решите този проблем?

Напълно сме наясно за рисковете, които съществуват, когато стандартният опит на трейдъра е със сметка 100-200 пъти по-малка от 100 000 щатски долара. Именно затова ключов критерий за избора ни беше психологическия профил на кандидатите. Отделно ние ще работим индивидуално психологически с победителката Магдалена Петкова преди да започнем да я ползваме като външен консултант. Имаме привилегията сред нас в Карол да е може би най-добрия специалист в България по психология на търговията – Георги Ангелов, който работи както групово, така и индивидуално с наши клиенти, а също така и със служителите ни. Резултатите са повече от добри – лично аз, след работата ми с него, промених коренно стила си на търговия и от супер агресивен трейдър станах трейдър с умерен към консервативен стил на търговия, постигайки по този начин по-голяма устойчивост на моите резултати. Нямам съмнение, че след като Магдалена приключи индивидуалната си работа с Георги ще има нужният психологически профил за да взима обективни решения дори и за портфейл от 100 000 щатски долара.

На кои пазари и на коя платформа ще се търгува портфейла?

Платформата, която ще се използва за управлението на портфейла, е Карол МТ4 и няма да има ограничения за инструментите. Нещо повече – предстои добавяне на нови доставчици на ликвидност за нея, което от една страна ще намали още повече спредовете на съществуващите валутни двойки, а и ще позволи да добавим нови валути, индекси, суровини и криптовалути. Решението е изцяло на Магдалена, от нея очакваме предложения какво и как да се търгува. Тя просто трябва да следва дисциплинирано подхода си и резултатите неминуемо ще дойдат

Ще давате ли публично конкретна информация за сключваните сделки?

Ще се постараем да качваме периодично представянето на портфейла на нашия сайт www.karollbroker.bg и да изнасяме статистика за конкретните стойности на доходността и дроудауна. Това състезание е само първата стъпка в дългосрочната ни стратегия и ще направим всичко възможно както за подпомагане и насърчаване на конкретните трейдъри, а също така и за популяризиране на инициативата, давайки по този начин трибуна за развитието на други талантливи трейдъри.

С какъв времеви хоризонт ще се търси рентабилност от предоставените за управление пари?

Първоначалния договор ще бъде с продължителност една година и има опция за преподписване при задоволителни резултати. На всяко календарно шестмесечие Карол ще заплаща на трейдъра 20 % от реализираната на база на неговия принос печалба (без таван като абсолютна стойност). Отделно, при евентуално преподписване, размерът на портфейла може да е чувствително по-голям. Както вече казах, това, с което сме се заели, е дългосрочен процес и ще се постараем да инвестираме толкова колкото е необходимо при наличие на добри резултати. Ще бъде неразумно от наша страна да има възможност да спечелим на база на ползването на външни трейдъри и да не се възползваме от това.

Както разбираме, Магдалена Петкова все още не е започнала своята работа със 100-те хиляди долара на Карол, но нека да допълним разказа на Димо и с едно блиц интервю с нея:

Бореше ли се да грабнеш портфейла или търгуваше в състезанието както обикновено?

В състезание от този тип единствения начин да покажеш уменията си като трейдър е да търгуваш така, както търгуваш винаги. Няма смисъл да се прилагат някакви други тактики с цел моментно извличане на голяма доходност. Така, че аз прилагах моя стил на търговия и мисля, че това даде резултат.

Как приемаш предизвикателството – ще ти тежи ли отговорната задача да търгуваш чужди пари или виждаш в това чудесен шанс да спечелиш без да рискуваш?

Отговорността да търгувам такъв портфейл, разбира се е голяма, но тя не ме плаши. Ако човек не може да поеме отговорност, няма място на финансовите пазари. Радвам се, че имам този шанс, пък печалбата ще бъде награда за добре свършената работа.

Как ще вместиш в досегашния си финансов мащаб една шестцифрена сума в сметката? Ще имаш ли проблем в това отношение и как ще се справиш с него?

С добре изградена стратегия за търговия, дисциплина и търпение, емоционалния риск е сведен до минимум. Тогава сумата на екрана придобива друг облик, това са само цифри, които водят до определен резултат.

Какъв размер позиции ще отваряш и ще запазиш ли риска, с какъвто търгуваш досега?

Риска в трейдинга зависи от няколко фактора – големината на капитала, целта, която си поставяме като доходност, времето, за което искаме да я постигнем, допустим дроудаун и др. В случая след направен анализ, смятам да търгувам с риск 0,3 % в една сделка.

Сподели, доколкото прецениш, каква е твоята стратегия за анализ и търговия?

В основата на стратегията ми стои факта, че не целя да “хвана ” тренда , а вземам от пазара, толкова, колкото ми е необходимо. Търгувам множество валутни двойки едновременно, като корелацията между тях е от особено значение. Графиките ми са изчистени, използвам само подвижни средни, които ми определят посоката на сделките.

Какъв е твоят стил на търгуване и ще се придържаш ли към него при управлението на портфейла?

Търгувам ежедневно като отварям сделки само по 4-часова графика. Резултатът от всяка сделка за мен, обаче е без значение. Всеки месец правя анализ на търговията, но най-важно е как ще завърша финансовата година. Това е периода, за който може да се отчете някакъв резултат от трейдинга.

Сподели тази статия:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInDigg thisEmail this to someone

About 

Индивидуален трейдър на международните финансови пазари. Журналист популяризатор. Издател на списание Трейдър. Автор на популярни книги за постигане на успех в търговията на финансовите пазари. Създател на концепцията за холистичния трейдинг, повече информация за който ще намерите в моя авторски проект:

http://smarttraders.eu/

Tags: , ,

Свободната общност

Българските трейдъри

Ела при нас във Фейсбук!

Кампания

Удивителна

Ползване

Публикациите в trade4win.info са информационни, не съдържат препоръки за покупка или продажба и не трябва да се ползват за взимане на инвестиционни решения.

Отговорност

Търговията на Форекс пазара е високорисково занимание и trade4win.info не носи отговорност за решения, взети на базата на поместените тук публикации.

Условия

Списание trade4win.info е независима медия и неговото издаване не е обвързано с брокери на финансови услуги, както от България, така и от чужбина.

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.