„СКРИТИ” ПРИХОДИ ИЛИ РАЗХОДИ

От:  | March 31, 2014 | Категория: Експертна зона

При търговия с акции, ETF и CFD върху акции и индекси ние получаваме или плащаме дивиденти.

Освен от цената на отваряне и затваряне, резултатът от нашата  търговия със CFD върху акции и индекси се влияе и от някои други фактори. Тъй като тези инструменти се търгуват на марджин, когато нашите позиции престоят повече от едно денонощие, по нашата сметка се начисляват лихви за заемните средства. Освен тях в извлечението на нашия акаунт се появяват и допълнителни приходи или разходи. За повече разяснения по този въпрос се обръщам към Петър Кръстев – дилър в отдел „Международни финансови пазари“ на БенчМарк Финанс:

Моля те да обясниш какви са приходите или разходите, които постъпват на нашата сметка под названието „corporate actions”?

Под името „corporate actions“ в платформата BenchMark Trader се записват различни типове корпоративни събития, които са следствие от търговията с акции или CFD върху акции. Такива корпоративни събития могат да са дивидентите, издаването на права, бонус емисии, варанти, сплитове на акции и други. Ако някоя компания реши да изплати дивидент например, притежателите на акции или CFD върху акции ще получат дивидент, докато тези, които са продали CFD на късо, ще трябва да платят същия този дивидент.

corporate actions

Когато имаме къса позиция в CFD върху индекси или в някои други инструменти се налага да платим дивидентите, които компаниите са дали.

Колко време трябва да е била отворена позицията, за да се начисляват тези приходи или разходи?

Обикновено има определена дата, на която позицията ни е трябвало да бъде отворена, за да се начислят тези средства. При дивидентите тази дата се нарича екс-дивидент дата. Ако сме имали отворена позиция на тази дата, на датата на плащане, която е различна от екс-дивидент датата, ще получим пари от дивидент или съответно сметката ни ще бъде задължена с тази сума.

С колко време закъснение след затварянето на дадена позиция можем да получим приходи или разходи от дивиденти?

Приходите или разходите от дивиденти не зависят от времето, за което сме били в позиция. Правилото за прилагане на дивидента е, да имаме отворена позиция на екс-дивидент датата. Ако имаме такава позиция, то на предварително определена дата на плащане, можем да очакваме корпоративното събитие.

Кой изчислява и начислява тези приходи или разходи по нашата сметка – Бенч Марк или Saxo Bank? Това автоматично от софтуера на платформата ли става или се прави ръчно от дилър?

Корпоративните събития се изчисляват и прилагат автоматично от платформата BenchMark Trader по параметри, които са зададени предварително от Saxo Bank.

С цел постигане на прозрачност за тези приходи или разходи в нашата сметка, какъв независим източник можем да ползваме за тяхното изчисление?

Всяка компания, която е засегната от корпоративно събитие, публикува детайлна информация за него. Обикновено на сайта на самата компания може да се намери всичко необходимо.

Важат ли тези приходи или разходи и за CFD върху индекси?

CFD върху индекси също са засегнати от прилагането на корпоративни събития, тъй като те са съставени от цените на акциите на компаниите, участващи в тях. Ако някоя компания, компонент на индекса, реши да изплати дивидент, притежателите на позиции в CFD върху индекс ще получат или ще дължат пропорционална част от този дивидент в зависимост от теглото на тази компания в структурата на индекса. Изключение от това правило прави немския индекс DAX30. Той е от тип „Totalreturn”, което значи, че стойността му се коригира автоматично на база дивидентните плащания.

Начисляват ли се такива приходи или разходи и при търговия със CFD върху ETF?

При търговия с ETF също се прилагат корпоративни събития. Всъщност има ETF-и, които включват само компании, които регулярно изплащат дивиденти.

Подлежат ли на данъци приходите от корпоративни събития?

При получаване на дивидент например, се дължи данък върху дивидент. За всяка държава той е различен. Платформата BenchMark Trader удържа автоматично този данък.

Сподели тази статия:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInDigg thisEmail this to someone

About 

Индивидуален трейдър на международните финансови пазари. Журналист популяризатор. Издател на списание Трейдър. Автор на популярни книги за постигане на успех в търговията на финансовите пазари. Създател на концепцията за холистичния трейдинг, повече информация за който ще намерите в моя авторски проект:

http://smarttraders.eu/

Tags: ,

Свободната общност

Ела при нас във Фейсбук!

Кампания

Удивителна

Ползване

Публикациите в trade4win.info са информационни, не съдържат препоръки за покупка или продажба и не трябва да се ползват за взимане на инвестиционни решения.

Отговорност

Търговията на Форекс пазара е високорисково занимание и trade4win.info не носи отговорност за решения, взети на базата на поместените тук публикации.

Условия

Списание trade4win.info е независима медия и неговото издаване не е обвързано с брокери на финансови услуги, както от България, така и от чужбина.

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close