ЗАЩИТА ОТ ВАЛУТНИ ТУРБОЛЕНЦИИ ЧРЕЗ ХЕДЖИРАНЕ

От:  | March 4, 2015 | Категория: Експертна зона

Хеджиране

С Димо Димов – ръководител на отдел „Международни пазари“ в Карол, разговаряме за защитата на инвестициите чрез елиминиране на валутния риск:

При какво развитие на нашите инвестиции следва за се интересуваме от хеджиране?

Хеджиране се прилага когато имаме разминаване на валутата в която са нашите спестявания (приходи) и валутата в която са нашите инвестиции (разходи) и се осъществява със заемането на насрещна синтетична позиция. Примерно нашите приходи и спестявания са в лева, а искаме да купим акции на американски компании които се търгуват в щатски долари.В този случай ние трябва да купим с нашите левове долари и с получената сума да инвестираме в щатските акции. Когато след време решим да затворим позициите си, ние ще трябва да се върнем обратно към валутата, в която са ни били първоначално спестяванията т.е. левове. Така нашата обща доходност ще бъде равна на резултата от инвестицията ни в щатски акции  + резултата от изменението на валутния курс за периода на инвестицията т.е. имаме още една неизвестна в уравнението. Този резултат от курсова разлика на валутата може да бъде в плюс, но може да бъде и в минус. Следователно когато инвестираме в активи, деноминирани в различна валута от спестяванията ни, винаги може както да спечелим допълнително, така и да загубим. И ако искаме да елиминираме тази неизвестна от уравнението на помощ идва хеджирането, което на практика елиминира резултата от курсовата разлика. Така единственото което ще има значение за нас като инвеститори е резултатът от непосредствената инвестиция и единствено той ще е определящ за представянето на нашия портфейл.

Има ли значение дали валутата, в която инвестираме е скъпа или евтина към момента на хеджирането?

Хеджирането няма нищо общо с това дали валутата е скъпа или евтина. На практика то представлява средство за елиминиране на валутния риск. Без хеджиране ние в една или друга степен сме зависими от изменението на валутния курс, което може да е както в плюс, така и в минус за нас. Ако нашият бизнес не е да спекулираме на валутните пазари или пък просто сме хора които не искат да носят допълнителни рискове, а имаме разминаване на валутите, в които са ни входящите и изходящите парични потоци, хеджирането е задължително. Представете си, че имате фирма която закупува материали в долари, а продава стоката си в лева. Между покупката на материалите, преобразуването им в стока и последващата продажба минава време, а през това време ние сме подвластни на турболенцията на валутните курсове. И ако не предприемем хеджираща стратегия, нашият резултат ще зависи в някаква степен и от изменението на валутния курс. В случая, независимо че вашият бизнес е да произвеждате стоки, ако не хеджирате, вие на практика спекулирате на форекс пазара.

Ако направите хеджиране обаче, валутният курс престава да ви вълнува.Де факто към момента на хеджиране курсът се фиксира и променливата валутен курс на практика отпада. Така можете да се концентрирате само върху бизнеса си, а именно това е вашата дейност.

Техниките за хеджиране подходящи ли са и за малки и средни инвеститори?

Има най-различни техники за хеджиране – форуърди, опции, фючърси, спот маржин търговия. Каква конкретна техника ще се избере, зависи от конкретния случай – няма абсолютно правило, защото при всяка техника има особености. Хеджиране може да се направи и на много малки суми, така че обемът не е ограничение – просто ще бъде направено с различен инструмент. Съветът ми е, когото имате разминаване между валутите на входящите и изходящите парични потоци да се обърнете към специалистите с опит в хеджирането, за да може да ви се представи конкретно решение за вашият случай. Примерно при нас в Карол вече около десет години имаме опит с хеджиране на валутни експозиции на клиенти и от опита който имаме, знаем, че със сигурност може да се намери механизъм за хеджиране.

Помага ли хеджирането за постигане на максимални финансови резултати?

Не бих казал, че тук говорим за максимализъм, а просто за редуциране на рисковете. Всички ние сме учили математика и знаем, че уравнение с едно неизвестно се решава много по-лесно от уравнения с 2 и повече неизвестни. Трябва да се концентриране там където сме силни и в това което ни е бизнеса, а не да се правим на валутни дилъри. На практика с потоци в различни валути и липса на хеджиране ние колкото и парадоксално да е, заемаме валутни позиции. Валутният курс може да е като течението на една река – както на моментида е много бавно и да не носи каквато и да е опасност за нас, така и да бъде много бързо и да ни завлече с всички възможни последици за нас

Съществува ли опасност пазарните ситуации да ни „извадят“ от хеджирането?

За да направим хеджиране във всички случаи ние се нуждаем от някаква гаранционна сума, която ще бъде блокирана за периода на финансовата операция. При определени пазарни ситуации* може да се наложи таза гаранционна сума да бъде увеличена. Затова от изключително значение е да разполагаме с допълнителен свободен ресурс или възможност бързо да привлечем заемни средства. Единственото, което има значение за нас след момента в който сме направили хеджирането, е да не допуснем неговото прекратяване поради недостиг на гаранционна сума. Ако това се случи, на практика хеджирането се превръща в чисто спекулиране , заедно с всички възможни последствия. За да избегнете подобни опасности, е необходимо да обсъдите подробно възможностите за хеджиране с вашия финансов консултант, както и вашите възможности като финансов ресурс. Ако нямате налице всички необходими условия за поддържане на хеджирането, то неизбежно ще се превърне в спекулиране, а при спекулирането може да се загуби, при това много.

Интервюто взе: Стефан Трашлиев

*Пример за подобно пазарно сътресение е “отвързването” на швейцарския франк от еврото, в следствие на което брокери значително повишиха марджина.

Сподели тази статия:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInDigg thisEmail this to someone

About 

Индивидуален трейдър на международните финансови пазари. Журналист популяризатор. Издател на списание Трейдър. Автор на популярни книги за постигане на успех в търговията на финансовите пазари. Създател на концепцията за холистичния трейдинг, повече информация за който ще намерите в моя авторски проект:

http://smarttraders.eu/

Tags: ,

Свободната общност

Ела при нас във Фейсбук!

Кампания

Удивителна

Ползване

Публикациите в trade4win.info са информационни, не съдържат препоръки за покупка или продажба и не трябва да се ползват за взимане на инвестиционни решения.

Отговорност

Търговията на Форекс пазара е високорисково занимание и trade4win.info не носи отговорност за решения, взети на базата на поместените тук публикации.

Условия

Списание trade4win.info е независима медия и неговото издаване не е обвързано с брокери на финансови услуги, както от България, така и от чужбина.

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close