ФОРЕКС И РИСК

От:  | April 19, 2017 | Категория: Още по темата

Автор на тази статия е професионалният трейдър Николай Колев. В пълния си вид тя е публикувана в неговия сайт forex-hobby.com под заглавие “Форекс, Риск толеранс и Риск капацитет”. Тук поместваме само една част от нея, тъй като тя директно попада в темата на кампанията “Търгувай отговорно!”

Темата, естествено, е много обширна, но аз ще се огранича само до така наречените психологически фактори, и по-скоро ще се концентрирам единствено върху умението на трейдърите да контролират риска. А понеже и самото понятие “риск” във форекс има няколко аспекта, ще уточня, че ще този път акцентирам върху риска като личностна характеристика.

На практика човек трудно може да излезе извън рамките на биологично програмирания си профил. Но това не означава, че не трябва да се опитва – поне що се отнася до коригиране на отделни отрицателни черти. С това не искам да кажа, че склонноста да се рискува в определени ситуации е нещо лошо. Знаем, че в областта на инвестициите (към която несъмнено спада и форекс трейдингът) е прието да се говори за “контролиран риск”.

Така или иначе, склонноста да се предприемат действия, които в определен аспект могат да донесат негативи за отделната личност, при всички случаи е индивидуална характеристика. На единия полюс тук можем да срещнем индивиди, които са толкова боязливи, че не са в състояние да предприемат нищо на своя глава. В другата крайност са хората, спечелили си правото да бъдат наричани “луди глави”, и които на практика първо действат и после мислят.

Има една сравнително нова дисциплина, наречена “Поведенчески финанси”. Тази доктрина обяснява защо хората са склонни да вземат ирационални решения, какви психологически фактори се крият зад тях и защо на практика тези решения водят до финансови загуби. Крайната цел на това учение е да посочи пътя за вземане на решения в условия на неопределеност и риск.

В крайна сметка въпросът за риска като личностна характеристика е елемент от така наречената емоционална интелигентност. Съвместно проучване на университетите в Харвард и Станфорт е показало, че едва 15% от успехите си проспериращите личности дължат на умствената си интелигентност. 85% от постиженията им са пo-скоро плод на емоционална интелигентност. Струва си човек да се замисли върху това…

Но какво точно представлява риск толерансът и каква е връзката му с форекс?

Ако се опитаме да дадем определение, то би имало следния вид: риск толеранс е сумата от рискови фактори, които форекс трейдърът е склонен да допусне в работата си, или степента на несигурност, която той е в състояние да контролира.

Но риск толерансът е пряко свързан с едно друго понятие, характеризиращо склонността към несигурни начинания. Става въпрос за

Риск капацитетът и връзката му с форекс

За разлика от риск толеранса, риск капацитет наричаме количеството риск, което форекс трейдърът трябва приеме, за да осъществи финансовата си цел, т.е. да финализира форекс сделката си с печалба. Тук риск капацитетът влиза като част от нормата на възвращаемост, която, както знаем, е желателно винаги да бъде по-голяма от единица. В действителност точно риск капацитетът е нашият оразмерен риск за всяка конкретна сделка.

Имайки на ум тези две понятия, идваме до пресечната им точка:

Риск балансът във форекс

Както се разбира и от заглавието, идеалният вариант е, когато риск толерансът и риск капацитетът са еднакви. И точно това е проблемът: при мнозинството от трейдърите те се различават.

Когато количеството на риск капацитета надвишава това на риск толеранса, най-често не успяваме да извлечем пълната печалба, която пазарната ситуация ни предлага.

От друга страна, когато риск толерансът е по-висок от риск капацитета, тогава подлагаме сделките си на ненужен риск от загуба.

Ако искате да научите повече за практическа полза от тези познания и с какво ни помага фактът, че сме запознати с тях, прочете цялата статия във Форекс хоби.


Още полезни съвети за оцеляване на пазара можете да намерите в поредицата “Търгувай отговорно!”. Тази кампания беше започната от Асоциацията на Трейдърите в България, но публикациите оттам намериха “нов дом” в списание Трейдър, където кампанията продължава.


Сподели тази статия:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInDigg thisEmail this to someone

About 

Индивидуален трейдър на международните финансови пазари. Журналист популяризатор. Издател на списание Трейдър. Автор на популярни книги за постигане на успех в търговията на финансовите пазари. Създател на концепцията за холистичния трейдинг, повече информация за който ще намерите в моя авторски проект:

http://smarttraders.eu/

Tags: , ,

Свободната общност

Ела при нас във Фейсбук!

Кампания

Удивителна

Ползване

Публикациите в trade4win.info са информационни, не съдържат препоръки за покупка или продажба и не трябва да се ползват за взимане на инвестиционни решения.

Отговорност

Търговията на Форекс пазара е високорисково занимание и trade4win.info не носи отговорност за решения, взети на базата на поместените тук публикации.

Условия

Списание trade4win.info е независима медия и неговото издаване не е обвързано с брокери на финансови услуги, както от България, така и от чужбина.

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close